Extra insats på Bäckby - connexion west

Vilka vi är, vad vi gör

Connexion west syftar till ett arbete för social hållbarhet för alla boende och besökande på Bäckby. Verksamheten är utformad på ett sätt som både är dynamiskt och kreativt för att tillgodose människors behov. Vi vill att alla människor känner meningsfullhet i vardagen och känner sig inkluderade i samhället.

Verksamheten är en plattform för föreningar och andra organisationer som vill, tillsammans med oss, göra gott för människor. Connexion west fungerar som en plats för att utveckla förtroende, framtidstro och självkänsla hos besökarna. Detta gör vi genom att besökarna får möjlighet att delta i olika aktiviteter som bidrar till att alla som besöker oss går härifrån nöjda och känner sig delaktiga och sedda i ett sammanhang. I miljön finns det både möjlighet till samhällsinformation, coachning och socialt umgänge.

Verksamheten består av en samordnare, en projektmedarbetare och fem unga vuxna here 4U-ledare. Utöver aktiviteterna besöker here 4U-ledarna två skolor två gånger i veckan med uppgift att arbeta uppsökande och relationsskapande. Inom connexion west arbetar vi även på skolor med Mentors in violence prevention (MVP) som är ett program för att förebygga våld.
 

Aktiviteter under sommaren

Tisdagar        14:30 – 16:30 Läxhjälp med connexion 

Torsdagar      18:00 – 20:00 Språkcafé


Läxhjälp med connexion
Här får du stöd med din läxläsning och en lugn plats att göra dina läxor på. Du behöver inte anmäla dig i förväg och du stannar så länge du behöver. För alla åldrar! 

Språkcafé
Här träffas vi för att skapa gemenskap och förbättra det svenska språket. Alla är välkomna oavsett ålder och självklart bjuder vi på kaffe och te. 
 

Connexion west kommer att ha fler aktiviteter under höstterminen.
 

Kontakta oss:

Vill du veta mer om vårt arbete? Hör av dig till oss: 

Sofie Hedberg 
sofie@here4u.se 
070-771 63 99

Lisa Lassbo
lisa@here4u.se
070-880 98 07

 

Hitta till oss:

Du hittar connexion west på Bäckby i Västerås. 

Besöksadress: Välljärnsgatan 488