here4U - the future is bright!

We bring young people forward

here4U är också en ideell förening sedan hösten 2012, vars verksamhet riktar sig till ungdomar i Västerås med ändamål att arbeta för empowerment och trygghet. 

Under årens lopp har det funnits ett tydligt och starkt önskemål från ungdomar att fortsätta sitt engagemang i here4U även när de lämnat skolan.

Sedan maj 2013 driver föreningen med hjälp av kommunala bidrag en killjour, dit killar mellan 13-25 kan vända sig kostnadsfritt med korta väntetider. Läs mer under fliken Killjouren.