here4U neighbourhoodGenom medel beviljade från Västerås Stads Sociala Resursfond startar vi nu upp verksamheten here4U neighbourhood.

Verksamhen bygger på att unga vuxna rekryteras via Utbildningskontraktet. Fokus är uppsökande socialt arbete ute i våra bostadsområden. Medarbetarna i neigghbourhood ska fungera som förebilder för yngre, se och identifiera unga som behöver mer stöd i skolan och på fritiden, skapa aktiviteter, vara en länk mellan unga och vuxna, lyssna och finnas där för unga människor.

De kommer att få samarbeta med bland annat skola, fritidsgård och familjecentrum i stadsdelen. Vi skapar riktning och innehåll i verksamheten tillsammans, utifrån deltagarnas färdigheter, nyfikenhet och engagemang i olika frågor och ämnen.

Varje period har börjat med en omfattande utbildning där deltagarna får en introduktion till socialt arbete. 

Projektet avslutades 31 december 2017. 

 

Bakgrund

2010-11 genomfördes ett projekt i stadsdelen Bäckby i Västerås - here4U neighbourhood. I samarbete med bostadsföretaget Mimer och Västerås Stad anställdes Mathias Mardani, en fd. elev och here4U-medlem på Wenströmska Gymnasiet. 
Projektet skulle ge stöd åt unga i socialt utsatta situationer i skolan och på fritiden. En av Mathias viktigaste uppgifter var att agera som en positiv förebild för de yngre ungdomarna på området.

 En extern utvärdering gjordes av projektet och resultaten var mycket goda. "Är du här för mig?" kan du läsa på dokumentsidan under skola-fliken.

Här kan du läsa slutrapporterna: