Projekt med nyanlända ungdomar.

Fokus med projektet är att vi ska vara en väg in i samhället där vi erbjuder kunskap/hjälp kring jämställdhet, tolerans, normer, demokrati, kultur och traditioner i Sverige. Syfte/mål är att ge alla nyanlända ungdomar en meningsfull vardag, tillhörighet, framtidstro samt ökad psykisk hälsa. Vi kommer även att erbjuda mentorskap för de ungdomar vi kommer att ha kontakt med.

Under projekttiden kommer de ungdomar som omfattas av projektet att bli tilldelade en storebror/storasyster, som kommer att fungera som en mentor. Han eller hon kommer att agera som en förebild som följer och guidar den nyanlända ungdomen i samhället. 

Projektet drivs av here4U-föreningen med ekonomiskt stöd från Västerås Stad. 
 

Kontakta projektet:

Vill du veta mer?

Kontakta here4U via formuläret på startsidan.