En viktig del av here4U-föreningens verksamhet är våra volontärer, som engagerar sig i den verksamhet som heter brotherhood och sisterhood.

Ca 25 unga vuxna arbetar ideellt för att tillsammans med övriga medlemmar skapa en levande förening med fokus på socialt samhällsengagemang. Alla volontärer genomgår en omfattande utbildning, som sträcker sig över lång tid.

Volontärerna är goda representanter för here4U och fungerar som goda förebilder. 

Om du är över 18 år och har ett stort samhällsengagemang kan du bli volontär i here4U-föreningen, genom ett medlemsskap och deltagande i föreningens verksamheter. Är du nyfiken på vår verksamhet - hör av dig till någon i styrelsen.