here4U academy är den del av here4U som erbjuder utbildningar. Den årligt återkommande Toleransutbildningen kan du läsa om här - alla som är med i here4U från år 9 kan söka till den. 

Toleransutbildningen har erbjudits ungdomar i here4U sedan 2012.

Utöver detta erbjuder vi handledare fördjupade utbildningar och föreläsningar. Se respektive sida för mer information.

Är du intresserad av våra utbildningar - kontakta någon av samordnarna för here4U via  kontaktsidan :)