Ungdomar och våld

Deltagarna utanför hotellet i Berlin, tillsammans med Rainer Höss.
Deltagarna utanför hotellet i Berlin, tillsammans med Rainer Höss.

Utbildningen tar vid där Toleransutbildningen 2013 slutade. Intolerans är våld. Brott mot mänskligheten tar sig uttryck som psykiskt och fysiskt våld. Många som deltog på Toleransutbildningen önskade en fortsättning. 

Den här utbildningen är en fortsättning men man behöver inte ha deltagit på Toleransutbildningen för att delta på denna utbildning. 

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren grundläggande kunskaper om ungas utsatthet för våld och användande av våld, våldets funktion och terorier om genus och våld. 

Den ger också fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld, samband mellan droger och våld och våld i nära relationer. Utbildningen tar också upp metoder i förebyggande arbete. 


Kursmoment:
 

  • Våldets mekanismer
  • Förebyggande arbete mot våld
  • Konflikthantering
  • Maktlekar
  • Hedersrelaterat våld
  • Behandling av våld
  • Det egna våldsutövandet

För mer information om utbildningen - kontakta Nicklas Wennersten.

Dokument:Datum och aktuella tider för utbildningen:

Lördag 30 maj  9-16

Måndag 8 juni  17-20

Måndag 31 augusti  17-20

Söndag 20 september  9-16

Onsdag 7 oktober  17-20

Fältresa Berlin 24-27 oktober
Datum kan komma att ändras beroende på flyg och boende

Torsdag 12 november 17-20