Föreningens styrelse

Ordförande:

Christer Öhrlund

Vice ordförande:

Per-Arne Blomberg

Kassör:

Hawkar Abdullah

Sekreterare

Jessica Alenbring

Ledamöter:
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2015 > 01

Styrelsen för here4U-föreningen välkomnar alla medlemmar i föreningen till årsmöte - vi träffas i Förebyggarcentrums lokaler på Växhuset den 17 februari kl. 16.30 - vi bjuder på fika! Varmt välkomna :)

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen