here4U - för dig som är ung i Västerås

here4U är en organisation och förening som arbetar för ökad trygghet i skolan och i samhället i stort. Vi vill tillsammans med våra ungdomar göra Västerås till en stad där respekt och hänsyn är självklara inslag i vardagen.

 

Vår bas är skolor i Västerås, grogrunden är alla de ungdomar som vill engagera sig för ett bättre samhälle. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft. 

 

here4U är noga utvärderat - här kan du hitta de utvärderingar och rapporter som skrivits om oss!

 

We bring young people forward!

loading...

Bakgrund

here4U startades av tre killar på det som då hette Wenströmska gymnasiet. De ville hitta ett alternativ till kamratstödjarverksamhet och startade here4U. I början var verksamheten ett plattformsprojekt som blev en permanent verksamhet 2005. 

 

Hösten 2005 fick here4U-samordnarna uppdrag att sprida verksamheten till fler skolor i Västerås. Idag finns here4U på nästan alla skolor!

here4U på din skola?

Om du är ung och vill vara med i here4U på din skola - ta kontakt med någon i gruppen eller den/de vuxna på skolan som är ansvarig för here4U. Om du går på en skola som inte har here4U kan du kontakta oss - så kan vi hjälpa dig vidare och tipsa om hur du kan få de vuxna på din skola att bli lika engagerade som du!

Hör av dig via denna sida!