here4U utbildar sig i Tolerans

Under hösten 2017/våren 2018 kommer fyra utav våra medarbetar läsa en kurs om tolerans, identitet och extremism i samarbete med Göteborgs Universitet och Segerstedtsinstitutet. Detta är en 15 hp kurs som ska hjälpa oss att ytterligare öka våra kunskaper om ämnet tolerans som är en stor fråga för oss. Detta kommer även att hjälpa oss att utveckla vår egna toleransutbildning för ungdomar.


Kursens innehåll är inriktat mot kritiskt socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, rasism och identitet. Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter