Extra årsmöte

Du som betalande föreningsmedlem i here 4U inbjuds härmed till ett extra årsmöte.

Mötet handlar om att nya stadgar eventuellt ska antas.
Det har redan varit ett årsmöte (19 februari) där den nya stadgan antagits, men för att beslutet ska vinna laga kraft behöver
styrelsen och föreningens medlemmar ta ställning även en andra gång.

Välkommen 21 maj klockan 18.00 till föreningens lokal på Vasagatan 22

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter