Ledningsmöte

Ledningsmöte är för alla handledare och andra personer i here 4U nätverket. 
Mötet innehåller en del där ni får lyssna på våra sakkunniga: 

  • Ungdomsmottagningen
  • Fältande socialsekreterare
  • Stödcentrum för unga brottsoffer
  • ANDT
  • Iris
  • Polisen
  • Barnombudet

Ni får även chansen att träffa andra handledare samt få det senaste infon om here 4U.
På kalendern ser ni när nästa ledningsmöte är, eller tryck här

Protokoll (kommer snart)