Ledningsmöte

Ledningsmöte är för alla handledare och andra personer i here 4U nätverket. 
Mötet innehåller en del där ni får lyssna på våra sakkunniga: 

  • Ungdomsmottagningen
  • Fältande socialsekreterare
  • Stödcentrum för unga brottsoffer
  • ANDT
  • Iris
  • Polisen
  • Barnombudet

Ni får även chansen att träffa andra handledare samt få det senaste infon om here 4U.
På kalendern ser ni när nästa ledningsmöte är, eller tryck här