Ledningsmöte

Ledningsmöte är för alla handledare och andra personer i here 4U nätverket. 
Mötet innehåller en del där ni får lyssna på våra sakkunniga: 

  • Ungdomsmottagningen
  • Fältande socialsekreterare
  • Stödcentrum för unga brottsoffer
  • ANDT
  • Iris
  • Polisen
  • Barnombudet

Ni får även chansen att träffa andra handledare samt få det senaste infon om here 4U.
Info om alla ledningsmöten och andra föreläsningar/utbildningar får alla handledare på sin mail. Får du inte mail? Hör av dig till oss då på joakim@here4u.se