here4U - the future is bright!

We bring young people forward

here 4U är en ideell förening sedan hösten 2012, vars verksamhet riktar sig till ungdomar i Västerås med ändamål att arbeta för empowerment och trygghet. 

Under årens lopp har det funnits ett tydligt och starkt önskemål från ungdomar att fortsätta sitt engagemang i here 4U även när de lämnat skolan.