here4U-föreningens projekt

here4U driver olika spännande projekt som du kan läsa om här. Med medel från bland annat Allmänna Arvsfonden, Skandia och Möller Bil kan vi göra ännu mer för barn och ungdomar i Västerås.

here4U strävar mot att alltid arbeta med och utveckla aktuella frågor som rör barn och ungdomar. Vi följer samhällets utveckling och vårt arbete och engagemang baseras alltid på tankar och idéer som finns hos föreningens unga medlemmar. 

We bring young people forward!

 

Aktuella projekt:

Behandling av unga våldsutövare - drivs med medel från Allmänna Arvsfonden. Läs mer här. 


Gul Bil - drivs med medel från Möller Bil. Läs mer här.