Behandling av unga våldsutövare

Projektet drivs av here 4U:s killjour, med medel från Allmänna Arvsfonden och pågår under 2016-2018. Syftet med projektet är att erbjuda unga våldsutövare mellan 13-25 år behandling enskilt och i grupp.

För mer information om Allmänna Arvsfonden - klicka här.


I december fick vi det glädjande beskedet från Allmänna Arvsfonden att projektet beviljats fortsatt stöd för både år 2 och 3. Arvsfonden följer vårt arbete vad gäller såväl utvecklande av metoden som arbetet med behandling av unga killar och utbildning och handledning av de Lotsar som stöttar de unga vi möter.
Under det första året har vi fokuserat mycket på att få träffa så många som möjligt som möter den målgrupp som vi riktar oss till. Så att hjälpen och stödet kommer fram och många vet om att vi finns.
Vi har varit till många arbetsgrupper och på möten och konferenser i både Västerås och andra delar av Västmanlands Län. I vår viktiga samverkansgrupp, med representanter från Västerås Stad, Polisen, Kriminalvården, Socialtjänsten, Länsstyrelsen och Landstinget, träffas vi och diskuterar bland annat hur vi kan nå fler och projektets överlevnad efter 3 år.

Under året har vi träffat killar både individuellt och i grupp som kommit till oss på lite olika vägar. Vi märker att i de yngre åldrarna (14-16 år) har det fungerat bäst att presentera och erbjuda en plats i en ”Studiegrupp om våld”. Man erbjuds att komma till oss en gång i veckan, 8 ggr plus 2 boostträffar, för att lära sig mer om våld som begrepp, konsekvenser av våld och vad man kan göra istället för att använda våld. Att detta har varit en framgångsfaktor för att få deltagare tror vi har flera förklaringar men några kan vara att det inte är stigmatiserande att gå till here4U som erbjuder utbildningar i andra frågor. Inte heller så konstigt att säga till någon att man går till here4U, det gör ju många. Att träffas 8 + 2 gånger blir också rimligt i tid.

Att arbeta med Lotsar knutna till projektet ser vi som en viktig del. Lotsarna träffar deltager mellan gångerna för att stötta och motivera i förändringsarbetet. År 2 startar med en ny utbildningsomgång för ytterligare 5-6 unga vuxna som ska utbildas av oss först innan de tilldelas en kontakt. Matchningen mellan Lots och ungdom blir sedan en väldigt viktig parameter.
I höstas fick vi möjlighet att starta upp en grupp inne på Ungdomsavdelningen på Salbergaanstalten. Vi träffar där 5-6 unga män varje fredag och arbetet kommer fortsätta fram till i början av april. Ett spännande och djupt meningsfullt arbete. Just nu görs ett reportage i Kriminalvårdens egen tidning om vårt arbete där. 

 

Broschyr och mer info:

Kontakta projektet


Projektledare:

Therese Ankréus
therese@here4u.se

072-252 72 21


Behandlingsansvarig:

Nicklas Wennersten
nicklas@here4u.se

073-722 14 44