Gul Bil - ett projekt om maktlekar

Projektet är avslutat, men du får gärna höra av dig om du är nyfiken på det. För mer information om Gul Bil - kontakta oss på here 4U

Gul Bil var ett here 4U-projekt där unga vuxna förebilder går ut och pratar med barn i mellanstadieåldern kring maktlekar. 

En maktlek är en lek som du gör med dina kompisar, som innehåller våld eller kräkning mot dig själv eller andra. Att den som förlorar får ett straff eller blir utfryst är det som gör att en lek kan kallas maktlek eller strafflek. Lek och äventyr gillar alla. Barn har lekt tävlingslekar i alla tider och det är inget konstigt eller fel med det. Det är när leken förändras, och förloraren ska straffas som det kan bli fel. 
 

Tack till:

here4U riktar ett stort tack till Möller Bil och deras barn- och ungdomsfond. 

Tack vare fonden har vi haft möjlighet att göra det här projektet till verklighet!


Tack också till Sanna Mohr och Sannie Wedberg, för utmärkt material kring maktlekar som vi inspirerats av och använt i vårt projekt. Läs mer om maktlekar och beställ material här.