Here4U:s killjour tvingas lägga ner

Tyvärr måste vi meddela att föreningen here 4U:s killjour kommer avvecklas från och med årsskiftet. Detta beror på att vi inte får fortsatt ekonomiskt stöd för verksamheten. Vi hade hoppats på en långsiktig ekonomisk satsning från Västerås Stad för att fortsätta arbeta med unga killars psykiska ohälsa, men så kommer inte att ske och på grund av detta kan vi inte fortsätta. Bidraget vi erhållit har finaniserat en lokal, en del informationsmaterial och en liten del utåtriktad information till skolor, fritidsgårdar och andra verksamheter. Samtalen har bedrivits av kvalificerade samtalsledare men på ideell basis.

Killjouren har sedan maj 2013 erbjudit unga killar i åldern 13-25 år samtalsstöd och har under åren träffat och hjälpt hundratals killar. Vi upplever att det finns ett stort behov hos unga män att få någon att prata med om sin livssituation, sitt psykiska mående med inslag av oro, stress och ångest, relationer och bilden av sig själv. Att ta kontakt med here 4U upplever vi har varit icke-stigmatiserande och en enkel väg för unga killar att våga berätta för någon att man inte mår bra. Ur ett jämställdhetsperspektiv har vi varit en viktig verksamhet för unga killar vars behov ibland kommer i skymundan och de lämnas ensamma med sina livsproblem.

Killjourens verksamhet har även legat till grund för att vi under tre år kunnat erbjuda behandling för unga våldsutövare via sökta medel från Allmänna Arvsfonden. Idag kan unga killar bli dömda i Tingsrätten via Ungdomskontraktet att gå behandling på Killjouren vilket nu också försvinner från årsskiftet.

Vi tycker det är ledsamt att inte kunna erbjuda denna verksamhet längre, speciellt med tanke på att den psykiska ohälsan bland unga ökar stadigt och där vi vet att vi varit ett uppskattat alternativ för många att vända sig till. Runt om i landet har mottagningar stora svårigheter att nå ut till unga män för att få dem att söka hjälp när livet är svårt. Killjouren har tvärtom haft ett ökat antal samtalskontakter år från år.

Tyvärr kommer vi inte kunna ta emot nya samtalskontakter under hösten, såvida det inte gäller våldsbehandling. Vi fortsätter med redan pågående klienter.

Tack till alla som tagit kontakt med oss, och tack till alla fina samarbeten genom åren!