Storebror och storasyster(pausat)

För tillfället är projektet Storebror och Storasyster pausat då vi saknar personal för att driva projektet vidare men vi hoppas vi kan ta upp det igen i framtiden

Utifrån volontärernas önskemål och engagemang testar vi just nu en ny verksamhet som innebär att yngre ungdomar via föreningens volontärsgrupp kan få en egen "storebror" eller "storasyster".

De ska fungera som kompisar, förebilder och som stöd i en ung människas uppväxt. 

Syftet med projektet är att kunna erbjuda en personlig och kontinuerlig form av mentorskap och coachning, att genom träffar skapa en relation som bygger på tillit och trygghet. Träffarna baseras på gemensamma aktiviteter, stöttning i fritidsintressen, vägledning till verksamheter och föreningar som kan passa den unge. Storebror/storasyster kan även visa på upplevelser och aktiviteter som den unge tidigare inte varit i kontakt med. 

Det kan handla om att gå och fika, gå på bio, följa med på match, besöka utställningar - egentligen vad som helst. Det bestämmer man tillsammans.

Med medel från Skandias Idéer för Livet har vi möjlighet att driva verksamheten under ett år, vilket vi är otroligt tacksamma för. I april 2016 fick projektet 50 000 kronor från Länsförsäkringars Samhällsfond, vilket tryggar projektet under de närmaste två åren. 

Om du vill veta mer - kontakta oss gärna!
Ansvarig för Storebror/Storasyster är Joakim Lantz och du hittar hans uppgifter här.