Here 4U - en förening för dig

Here 4U är en ideell förening vars verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i Västerås med ändamål att arbeta för empowerment, delaktighet och trygghet. 

Here 4U har en särställning bland barn och ungdomar i Västerås. Verksamheten har under tio år byggts upp och utvecklats inom det förebyggande arbetet i skolan med Västerås Stad som huvudman.

Föreningen svarar upp mot ungas önskan om fortsatt engagemang, utanför skolan och efter gymnasietiden. Vi i föreningen samlar på ungdomar. På deras glädje, sorg, tankar idéer och erfarenheter. Deras intressen, drömmar, engagemang och hopp är också våra.

Föreningen erbjuder unga ett fortsatt engagemang i here4U.

Föreningens org.nr är: 802462-3277

loading...

Föreningens värdegrund

Föreningen here4U arbetar för ett tryggare Västerås.

Alla som vill engagera sig för ett bättre samhälle är välkomna till oss.

Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft.

Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i samhället, och engagerar oss i aktuella frågor. Vi vill göra det till synes omöjliga möjligt. Vi prövar oss fram och utvecklar arbetsmetoder.

here4U är inte knuten till någon plats, politik, religion eller kultur.

Föreningens arbete syftar till att göra sitt bästa för att du som medmänniska ska ha det bra och känna trygghet.

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och engagera sig övervinner motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.

Vad vill du göra?

Är du en gammal here4U-are som vill göra mer? Har du tankar och idéer? Vill du engagera dig?

 

Ta kontakt med föreningen via styrelsen så kan vi berätta om vad som händer i föreningen just nu och vad du kan bidra med :)