Ansökan till Vestmannias Ungdomsstipendium från Odd Fellow logen till ungdomari  Västerås, i samverkan med here 4U

Ansökan öppnar snart!

  • Genom att fylla i denna ansökan godkänner ni att era personuppgifter får hanteras av Odd Fellow i högst 10 år. All handläggning sker konfidentiellt och med stor omsorg.Stipendiaten förväntas återkoppla till Odd Fellow logen Vestmannia om hur stipendiet har använts och vad det betytt.

Vestmannias Ungdomsstipendium
Information och anvisningar
Allmänt
Det årliga stipendiet på 10 000,- skall kunna ges med 5 000,- till vardera en flicka och en pojke på vilka är 13-18 år. Ansökningsperioden under 2021 är maj - juli. Juryn arbetar under augusti och därefter fattar Odd Fellow de slutgiltiga besluten efter vederbörliga kontroller. Stipendieutdelning sker sedan i Odd Fellows festvåning under december i samband med ett lämpligt logemöte.
Detta dokument avser att vara en vägledning för dem som utfärdar ansökan.

Odd Fellow logen B7 Vestmannia
Odd Fellow ordern är en form av förening, religiöst och politiskt obunden, öppen för både män och kvinnor. Sina rötter har den i skråväsendet på 1700-talet, som var den tidens sociala nätverk. I Sverige har vi funnits i 200 år och logen nr 7 Vestmannia i Västerås i 125 år. Genom våra traditioner, mötesritualer och praktiska arbete syftar vi till personlig utveckling och att bli bättre medmänniskor. Skråväsendets sociala funktioner; hjälpa de nödställda, besöka de sjuka, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa försöker vi omsätta i dagens moderna samhälle.
Med Vestmannias Ungdomsstipendium vill vi lyfta fram goda förebilder och stödja ungas personliga utveckling.

Juryn