Vad betyder here4U för unga?

"... here 4U har haft stor betydelse för sina medlemmar, både under skoltiden och senare i livet. Det visade sig att medlemsskapet under skoltiden bidragit till ökad trygghet, bättre trivsel i skolan och känslan av att kunna påverka sin skolsituation. Detta bidrog i sin tur till ett bättre studieresultat. Även senare i livet hade medlemsskapet i here4U haft betydelse för medlemmarnas sociala förankring i samhället..."

 


Utdrag ur en utvärdering gjord av socionomstudenter våren 2010