Föreningens styrelse

Ordförande

Christer Öhrlund
 

Vice ordförande

Per-Arne Blomberg
 

Kassör

Hawkar Abdullah
 

Sekreterare

Jessica Alenbring
 

Ledamöter
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2013 > 01

Nu har kallelsen till årsmötet gått ut - kom och gör din röst hörd, och var med och påverka föreningens verksamhet för detta verksamhetsår. Vi behöver dig :) Alla medlemmar är välkomna.

Mötet hålls måndag 18 februari i Växhuset plan 2 klockan 18.00 (adress: Viktor Larssons plats 2).

Läs hela inlägget »

Nu startar ett unikt projekt. here4U i samarbete med Brottsofferjouren och polisen kommer under våren att informera niondeklasser om vikten av att våga vittna. 

Läs hela inlägget »

Föreningen har nu äntligen fått besked om att vi beviljats 150 000 kronor för att starta en killjour. På den här sidan kan du läsa om hur det går, vad som händer och hur arbetet går.

 

Just nu håller vi på för fullt att leta lokal för föreningen och killjouren.

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen