Föreningens styrelse

Ordförande

Christer Öhrlund
 

Vice ordförande

Per-Arne Blomberg
 

Kassör

Hawkar Abdullah
 

Sekreterare

Jessica Alenbring
 

Ledamöter
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2013 > 09

Nu är det dags att söka till årets Toleransutbildning. Alla medlemmar i here4U (år 8 - 3 på gymnasiet) kan söka.

All information finns på toleranssidan - där kan du skriva ut ansökningshandlingar och allt måste vara inne senast den 27 september. Vi ser fram mot din ansökan :)

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen