Föreningens styrelse

Ordförande

Christer Öhrlund
 

Vice ordförande

Per-Arne Blomberg
 

Kassör

Hawkar Abdullah
 

Sekreterare

Jessica Alenbring
 

Ledamöter
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2015 > 01

Styrelsen för here4U-föreningen välkomnar alla medlemmar i föreningen till årsmöte - vi träffas i Förebyggarcentrums lokaler på Växhuset den 17 februari kl. 16.30 - vi bjuder på fika! Varmt välkomna :)

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen