Föreningens styrelse

Ordförande

Christer Öhrlund
 

Vice ordförande

Per-Arne Blomberg
 

Kassör

Hawkar Abdullah
 

Sekreterare

Jessica Alenbring
 

Ledamöter
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2017 > 01

Vi på kontoret välkomnar Amanda Blomgren, som idag påbörjar ett projekt i here4U riktat till nyanlända ungdomar. Vi hoppas du ska trivas med oss. Vill du ha kontakt med Amanda så når du henne på amanda@here4u.se. 

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen