Föreningens styrelse

Ordförande

Christer Öhrlund
 

Vice ordförande

Per-Arne Blomberg
 

Kassör

Hawkar Abdullah
 

Sekreterare

Jessica Alenbring
 

Ledamöter
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2017 > 09

Snart öppnas dörrarna för en ny mötesplats för ensamkommande barn och unga på Skepparbacken där några av våra fantastiska here 4U ledare kommer att medverka. Mötesplatsen ska kunna stimulera självständighet genom samhällsinformation, läxhjälp, vägledning och sociala kontakter.  
 

Läs hela inlägget »


Nu kör vi på here 4U igång och börjar utbilda i det våldsförebyggande programmet MVP-mentorer i våldsprevention- på Viksängskolan. MVP är ett utbildningsmaterial som syftar till att skapa medvetenhet om kopplingen mellan maskulinitet och våld samt uppmanar elever att agera förebilder inom det våldsförebyggande arbetet. Tillsammans med barn och unga kan vi förebygga våld! 

Läs hela inlägget »

Under hösten 2017/våren 2018 kommer fyra utav våra medarbetar läsa en kurs om tolerans, identitet och extremism i samarbete med Göteborgs Universitet och Segerstedtsinstitutet. Detta är en 15 hp kurs som ska hjälpa oss att ytterligare öka våra kunskaper om ämnet tolerans som är en stor fråga för oss. Detta kommer även att hjälpa oss att utveckla vår egna toleransutbildning för ungdomar.


Kursens innehåll är inriktat mot kritiskt socialpedagogiskt arbete kring frågor om extremism, rasism och identitet. Kursen avser att ge grunder för att arbeta långsiktigt och preventivt med dessa frågor, med unga människor inom utbildningsinstitutioner och på fritiden. 

Läs hela inlägget »

Vi välkomnar Sofie Hedberg som kommer att arbeta i here4U-föreningen tillsammans med Said på Connexion West. Vi är väldigt glada över att få tillbaka Sofie - som under sina folkhälsovetarstudier gjorde sin praktik hos oss :) 

Läs hela inlägget »

Nu finns en rykande färsk slutrapport för vårt projekt here4U Neighbourhood - klicka här för att ladda ner den. 

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen