Föreningens styrelse

Ordförande

Christer Öhrlund
 

Vice ordförande

Per-Arne Blomberg
 

Kassör

Hawkar Abdullah
 

Sekreterare

Jessica Alenbring
 

Ledamöter
Margareta Nyström och Jan Ovland

Verksamhetsberättelser

News4U

2018 > 02

Connexion West har förstärkts med ännu en ny medarbetare! Vi på here4U välkomnar Lisa Lassbo till here4U-gänget :) 

Läs hela inlägget »

Nu är det dags för årsmöte i here4U-föreningen och du som är medlem är varmt välkommen :) 
Onsdagen den 28 februari, klockan 18.30 i föreningens lokal på Vasagatan 22. 

Anmäl gärna deltagande, mest för fikats skull - till nicklas@here4u.se 

Läs hela inlägget »

Kontakta styrelsen