Den årligt återkommande Toleransutbildningen kan du läsa om här - alla som är med i here4U från år 9 kan söka till den. 

HÄR SÖKER DU TILL TOLERANSUTBILDNINGEN