"Vi åkte till Krakow som en grupp. Vi kom hem som en familj." Amanda.

Som en del av here4U:s arbete för att öka ungdomars empowerment startades i oktober 2012 en Toleransutbildning. Vi arbetar utifrån övertygelsen om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans.

På så sätt bidrar vi till att stärka demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Även i vår tid drabbas många människor av omgivningens intolerans för det som anses avvikande elller främmande. Därför måste arbetet för ökad tolerans och alla människors lika värde ständigt fortgå.

HÄR SÖKER DU TILL TOLERANSUTBILDNINGEN!
 

Om utbildningen

Utbildningen vänder sig till here4U-medlemmar från årskurs 9 till år 3 på gymnasiet. 
 

Undervisningen sker nästan uteslutande utanför ordinarie skoltid och omfattar ca 100 timmar inklusive en 4 dagars studieresa till Krakow och Auschwitz.

Undervisningen bedrivs i form av lektioner, seminarier, föreläsningar, litteraturstudier, film med efterföljande diskussioner, hemuppgifter, studiebesök och fältresan.


Övergripande ansvariga för utbildningen är samordnare för here4U.

Har du frågor om Toleransutbildningen, hör av dig till Oss på here 4U

Toleransutbildningen 2018-2019

Här är schema och all info som ni behöver veta - läs noga igenom allt innan du söker, och se till att din handledare också läser detta: