stöd och support

here 4U hjälper de som vill starta here 4U på den egna skolan, och vi hjälper givetvis de skolor som är igång med sina respektive elevhere 4U-grupper.

Ni som vill starta får bland annat hjälp med:
-information till alla personal
-handledning vid introducering
-grundutbildning för både personal och elever
-tillgång till relevanta here 4U-dokument

De skolor som redan är igång får stöd genom:
-vidareutbildningar för personal och elever
-handledning
-skolbesök
-tips på skolaktiviteter
-tillgång till vår dokumentbank 
-junior får utan kostnad rastaktivitetsmaterialet fun 4U
-inspirationsseminarium en gång varje termin
-inspiration 4U: vårt inspirationsbrev

I insprationsbrevet får ni tips om aktuell värdegrundsforskning, länkar till organisationer med viktig information och förslag på aktiviteter, inbjudan till både kortare och längre utbildningar, tips och info från våra samverkanspartners; Iris, samordnaren för ANDTS, samordnaren för barnrättsfrågor, Stödcentrum för unga brottsoffer, fältarna samt Ungdomsmottagningen.

Brandthovdaskolans juniorgrupp jobbar med emo-kort.
inspiration 4U skickas ut några gånger varje termin.