Killjouren

Here 4U bedrev under åren 2013-2018 en av Sveriges få fysiska killjourer.
Bakgrunden var vår önskan om att hjälpa killar med både stora och små problem.
Parallellt med detta ville stadens politiker, med Liberalerna i spetsen, se en killjour i likhet med den för tjejer som redan fanns.
Efter en del planerande och skriven ansökan beviljades here 4U föreningsbidrag 150 000 kr /år för att driva killjouren.
En lokal hyrdes i centrala Västerås och arbetet började.

Under de år killjouren var igång var utvecklingen konstant och stor.
Under åren jobbade fem vuxna professionella ideellt med behandling och ett 30-tal unga volontärer bidrog med tid och arbetskraft.
Det första året genomfördes ca 40 samtal, och det sista ca 220 samtal.
Allt fler fick upp ögonen för verksamheten. Från att de första åren enbart haft killar började även tjejer höra av sig. Fin samverkan med Ungdomsmottagningen, socialtjänsten och skolor utvecklades.
Ett treårigt Arvsfondsprojekt med fokus på behandling av unga killars våld genomfördes inom ramen för killjouren specifikt med två anställda behandlare.
En stor styrka med killjouren var att killar (och tjejer) kunde komma på samtal utan att känna sig stigmatiserade/utpekade.

Status

Verksamheten upphörde sista december 2018 på grund av att det saknades långsiktig finansiering.