Be a voice-not an echo

Syftet med detta projekt är att på ett nyskapande sätt motverka och förebygga antisemitism på mellanstadiet genom en utbildningsinsats med en ny metod.
                                 Detta sker genom att besöka                                      14 skolor/28 klasser/700 elever under tre år.

Målen är; ökad kunskapsnivå, medvetenhet och engagemang mot antisemitism, minskad förekomst av antisemitism och generell minskning av rasism på besökta skolor.
Vi vill även kunna erbjuda mellanstadieskolor en evidensbaserad metod med tillhörande material mot antisemitism efter projektet avslutats.
Detta skulle vara unikt.

Målgruppen är elever på mellanstadiet i Västerås.
Exempel på metod/aktiviteter är de fyra lektionspass plus ett återbesök (totalt fem timmar) vi ska hålla på utvalda skolor. Två projektmedarbetare anställs för detta ändamål.
Teman är bland annat judendom, judisk identitet och historia,                             förintelsen, brott mot mänskligheten,                                   åskådarrollen och civilkurage.

Elevernas kunskaper och engagemang mäts före och efter utbildningsinsatsen.
En referensgrupp med elever från målgruppen är med i planering, och hjälper till med förbättring av metod.
                        Volontärer från föreningen är med                          projektmedarbetarna vid skolbesök.
Förväntad evidensbaserad metod och material kommer att spridas till mellanstadieskolor.

                  Vi kommer att introducera metoden och                                distribuera materialet.
Vi kommer fortsatt handleda och finnas som stöd vid frågor. Under projektets gång tas kontakt med sponsorer som kan vara intresserade av att bidra med pengar för tryck av material.

Forum för levande historia och SKMA kommer uppmuntras sprida metod och material nationellt.

Kontakta oss som jobbar i projektet;

Sara Bergvall, projektledare
073-084 05 04
sara@here4u.se

Therese Ankréus, projektmedarbetare
072-252 72 21
therese@here4u.se
 

Här kan du läsa projektets nyhetsbrev!