Be a voice-not an echo

     Syftet med detta projekt är att på ett nyskapande sätt              motverka och förebygga olika typer av rasism                            (såsom antisemitism, afrofobi, antiziganism och islamofobi) på mellanstadiet genom en ny utbildning/metod.
Projektet pågår under åren 2022-2025.


Målen är; ökad kunskapsnivå, medvetenhet och      engagemang mot antisemitism och minskad förekomst                   av rasism på besökta skolor.
Vi vill även kunna erbjuda mellanstadieskolor en evidensbaserad metod med tillhörande material mot rasism efter projektet avslutats.
Metoden är unik.

Målgruppen är elever på mellanstadiet i Västerås.
Exempel på metod/aktiviteter är de 7 lektionspass plus 1 återbesök (totalt åtta timmar) vi ska hålla på utvalda skolor. Tre projektmedarbetare anställs för detta ändamål.
Teman är bland annat judendom, judisk identitet och historia,                             Förintelsen, brott mot mänskligheten, rasism,                                   åskådarrollen och civilkurage.

Elevernas kunskaper och engagemang mäts före och efter utbildningsinsatsen.
En referensgrupp med elever från målgruppen är med i planering, och hjälper till med förbättring av metod.
                        Volontärer från föreningen är med                          projektmedarbetarna vid skolbesök.
Förväntad evidensbaserad metod och material kommer att spridas till mellanstadieskolor.

                  Vi kommer att introducera metoden och                                distribuera materialet.
Vi kommer fortsatt handleda och finnas som stöd vid frågor. Under projektets gång tas kontakt med sponsorer som kan vara intresserade av att bidra med pengar för tryck av material.

Forum för levande historia och SKMA kommer uppmuntras sprida metod och material nationellt.

Kontakta oss som jobbar i projektet:

Sara Bergvall, projektledare
073-084 05 04
sara@here4u.se

Therese Ankréus, projektmedarbetare
070-767 23 08
therese@here4u.se

Evelina Magnusson, projektmedarbetare
073-042 00 39
evelina@here4u.se
 

Här kan du läsa projektets nyhetsbrev!