Om oss

here 4U är en allmän ideell förening som arbetar för ökad trygghet i skolan, och i samhället i stort. Vi vill tillsammans med barn och ungdomar göra Västerås till en stad där respekt och hänsyn är självklara inslag i vardagen. Vår bas är skolor i Västerås och grunden är alla de barn och ungdomar som vill engagera sig för ett bättre samhälle. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft. Det handlar om Empowerment!

here 4U är noga utvärderat med evidens, och med jämna mellanrum prisbelönat för framgångsrik och inspirerande verksamhet.

here 4U startades 2002 av tre killar på det som en gång hette Wenströmska gymnasiet. De ville finna ett effektivt alternativ till kamratstödjarverksamhet. I början var verksamheten ett projekt som sedermera blev en permanent verksamhet 2005.

Hösten 2005 fick here 4U-samordnarna uppdrag att sprida verksamheten till fler skolor i Västerås. Verksamheten växte i skolantal och många ville vara en del av en god rörelse. I juli 2019 tecknade föreningen here 4U en IOP-överenskommelse med Västerås Stad. Idag finns here 4U på 25 skolor och engagerar ca. 330 barn och unga. here 4U har cirka 65 st handledare ute på skolorna som erbjuds utbildning, handledning, tillgång till forskning samt nätverk. Dessutom har föreningen 40 volontärer knutna till sig.

Värdegrund

here 4U arbetar för ett tryggare samhälle. Vår bas är skolor runt om i Västerås. Alla som vill engagera sig för ett bättre samhälle är välkomna till oss. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft. Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i samhället, och engagerar oss i aktuella frågor. Vi vill göra det till synes omöjliga möjligt.

Vi prövar oss fram och utvecklar arbetsmetoder. here 4U är inte knuten till någon plats, politik, religion eller kultur. Arbete syftar till att göra sitt bästa för att du som medmänniska ska ha det bra och känna trygghet. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och engagera sig övervinner motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.

Ta steget in i here 4U på just DIN skola!

Om du är ung och vill vara med i here 4U på din skola - ta kontakt med någon i gruppen eller den/de vuxna på skolan som är ansvarig för here 4U.
_____________________
Om du går på en skola som inte har here 4U kan du kontakta oss genom att trycka här
_____________________
Från och med hösten 2021 finns det flera sätt för just DIN skola att ta steget in i here 4U;

Steg 1 -  innebär att skolan kommer in i nätverket på en ingångsnivå. En person på skolan utses som here 4U- representant och får ta del av inbjudningar och information från here 4U.

Steg 2  - innebär att skolan skolan blir en aktiv del av here 4U-nätverket där man träffas 2-3 gånger/termin för att utveckla värdegrundsarbetet.   here 4U- representanten  vidareutbildar sig i de kortare och/eller längre utbildningar som here 4U erbjuder och tar med sig kunskap tillbaka till den egna skolan och sprider den till kollegor.
 
Steg 3 - skolan har en here 4U grupp av elever som bygger på elevers engagemang och vilja att vara delaktiga och ha inflytande. Gruppen påverkar skolmiljön genom att aktivt arbeta med trivselfrämjande aktiviteter och driva frågor som är viktiga för dem.