Om oss

here 4U är en allmän ideell förening som arbetar för ökad trygghet i skolan och i samhället i stort. Vi vill tillsammans med våra barn och ungdomar göra Västerås till en stad där respekt och hänsyn är självklara inslag i vardagen. Vår bas är skolor i Västerås och grogrunden är alla de barn och ungdomar som vill engagera sig för ett bättre samhälle. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft. Det handlar om Empowerment!

here 4U är noga utvärderat med evidens, och med jämna mellanrum prisbelönat för framgångsrik och inspirerande verksamhet. here 4U startades av tre killar på det som en gång hette Wenströmska gymnasiet. De ville finna ett effektivt alternativ till kamratstödjarverksamhet. I början var verksamheten ett projekt som sedermera blev en permanent verksamhet 2005.

Hösten 2005 fick here 4U-samordnarna uppdrag att sprida verksamheten till fler skolor i Västerås. Verksamheten växte i skolantal och andra socialinsatser med ungdomar. I juli 2019 tecknade here 4U en IOP-överenskommelse med Västerås Stad. I avtalet ingick det att ta över here 4U´s arbete med de skolor som är anslutna till here 4U från kommunen. Idag finns here 4U på 25st skolor och omfattar cirka 330 barn och ungdomar. here 4U har cirka 65 st handledare ute på skolorna som erbjuds modulutbildningar samt vidarutbildningar. Verksamheten är koncentrerad till Västerås, men finns som pilotprojekt även i Eskilstuna.

Värdegrund

here 4U arbetar för ett tryggare samhälle. Vår bas är skolor runt om i Västerås. Alla som vill engagera sig för ett bättre samhälle är välkomna till oss. Vi har en övertygelse: uppmuntran, förtroende och ansvar skapar självkänsla och handlingskraft. Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i samhället, och engagerar oss i aktuella frågor. Vi vill göra det till synes omöjliga möjligt.

Vi prövar oss fram och utvecklar arbetsmetoder. here4U är inte knuten till någon plats, politik, religion eller kultur. Arbete syftar till att göra sitt bästa för att du som medmänniska ska ha det bra och känna trygghet. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och engagera sig övervinner motsättningar, minskar olikheter och ökar förståelse.

Ta steget in i here 4U på just DIN skola!

Om du är ung och vill vara med i here 4U på din skola - ta kontakt med någon i gruppen eller den/de vuxna på skolan som är ansvarig för here 4U.

Om du går på en skola som inte har here 4U kan du kontakta oss genom att trycka här

Från och med 2021 finns det flera sätt för just DIN skola att ta steget in i here 4U;

Steg 1 -  innebär att skolan kommer in i nätverket på en ingångsnivå. En person på skolan
utses som here 4U representant och får ta del av inbjudningar och information från samordnare för here 4U.

Steg 2(+steg 1) - innebär att skolan skolan blir en aktiv del av here 4U-nätverket där man träffas 2-3 gånger/termin för att utveckla värdegrundsarbetet.  Here 4U representanten/erna vidareutbildar sig i de kortare och/eller längre utbildningar som here 4U erbjuder och tar med sig kunskap tillbaka till den egna skolan och sprider den till kollegor.
 
Steg 3(+ steg 1 & 2) - skolan har en here 4U grupp av elever som bygger på elevers engagemang och vilja att vara delaktiga och ha inflytande. Gruppen påverkar skolmiljön genom att aktivt arbeta med trivselfrämjande aktiviteter och driva frågor som är viktiga för dem.