Connexion West

Connexion West startade hösten år 2016 och verkade på ”öppna ytan” i Bäckbyhuset där here 4U-ledare bemannade caféet och arbetade relationsskapande med besökarna. Under april år 2017 fick Connexion West tillgång till en egen lokal på Bäckby som finansierades av Västerås stad och sedan dess har verksamheten bedrivits och utvecklats i den lokalen. Förflyttningen ledde till att vi kunde erbjuda flera aktiviteter i en egen lokal dit deltagare kommer av eget intresse. Under hösten 2017 startade Connexion West upp kontinuerliga aktiviteter varje vecka.
Connexion West har under 2018 fortsatt fungera som en extra insats på Bäckby och syftat till ett arbete för social hållbarhet genom att minska segregationen i området. Connexion West har varit en plats för alla och riktade sig därför till alla åldrar. Syftet var att alla människor känner meningsfullhet i vardagen och känner sig inkluderade i samhället.
Verksamheten har även varit en plattform för föreningar och andra organisationer som tillsammans med oss velat göra gott för människor. Connexion West har varit en plats för att utveckla förtroende, framtidstro och självkänsla hos besökarna. Detta genom genom att besökarna fått möjlighet att delta i kostnadsfria aktiviteter där vi eftersträvat att våra besökare gått hem nöjda och känner sig delaktiga och sedda i ett sammanhang. I miljön har det givits möjlighet till samhällsinformation, coachning och socialt umgänge.
 
Utöver aktiviteterna har unga vuxna here 4U-ledare besökt två skolor i närområdet, några gånger i veckan, med uppgift att arbeta uppsökande med trygghets- och relationsskapandearbete. Inom Connexion West har vi även arbetat på skolor med Mentors in Violence Prevention (MVP) som är ett program för att förebygga våld. Under loven erbjöd vi aktiviteter av olika slag i syfte att skapa ett meningsfullt lov för barn och unga i Västerås stad. Antalet besökare under 2018 uppgick till ca 3900 personer.

Status

Connexion West avslutades den sista december 2018.

loading...