Toleransutbildningen

Toleransutbildningen ger unga människor en möjlighet att utforska världen och sin egen identitet. Vilken värld vill de vara med och skapa? 
De pedagogiska verktyg som används är bland annat narrationer och reflektioner. Reflektioner uppmuntrar eleven att lära sig mer på sina egna villkor. Man lär sig att ställa egna frågor och finna egna svar.
I fokus står deltagarens förmåga till medkänsla/självmedkänsla och moralisk mognad.
Utbildningen är öppen för elever från årskurs nio till årskurs tre på gymnasiet. Medverkar gör även unga vuxna, here 4U:s volontärer.

Utbildningen har funnits sedan 2012 och idag har ca 140 ungdomar deltagit.
Utbildningen bedrivs under ca. 6 månader (totalt 100 timmar). 
Vi träffas ungefär 2 gånger i månaden (kvällstid och några helger) från november till juni. Utbildningen hålls centralt i Västerås och det bjuds på mat och fika vid varje tillfälle.

Varje år har vi möjlighet att ta emot 15-20 elever. Vi erbjuder även lärare och/eller skolpersonal enstaka platser.
Tack vare sponsring från Alten, Länsförsäkringar Bergslagen och Odd Fellow kan deltagaravgiften hållas låg för de skolor som låter elever delta på utbildningen.

Centrala teman är åskådarrollen, mänskliga rättigheter, demokrati,  tolerans,
brott mot mänskligheten, rasism, förintelsen, etik & moral, historia med fokus på nationalism och konflikter (1800-1900 talet) samt fältstudier i Krakow & Auschwitz.

Upplägg och pedagogik är hämtad från vårt samverkan med Segerstedtinstitutet vid  Göteborgs universitet. De är ledande i Sverige vad gäller toleransarbete. De bedriver forskning och metodutveckling samt leder ett nationellt nätverk med kommuner som arrangerar toleransutbildning.

Utbildningen har mycket goda resultat.
 

Röster från deltagare år 2019:

” Toleransutbildningen har gett mig en bild av att även det lilla som knappt märks kan göra skillnad i människors liv, det har faktiskt betydelse. Som person har jag insett hur små gärningar jag själv kan göra kan betyda mycket för andra.”
” Utbildningen behövs för att fler ungdomar ska föra historierna och kunskapen vidare till fler. Man säger ju att de som hänt inte får upprepas, ändå gör det det….Jag tror att många inte förstår vad som hände och varför, man måste sätta sig in i historian för att senare kunna se vad som upprepas”
”Alla måste utbildas i demokrati och mänskliga rättigheter, det är inget medfött! Under utbildningen blev de tydligt för mig vad som är viktigt att lägga fokus på i livet och att jag inte vill vara en passiv åskådare”

Information Toleransutb 2020-2021

loading...

Ansökan är  stängd. Coronapandemin har lett till fördöjningar i våra utbildningar. Då två utbildningar fortfarande pågår hösten 2021, startar nästa utbildning hösten 2022. Håll ut!