Toleransutbildningen

Toleransutbildningen ger unga människor en möjlighet att utforska världen och sin egen identitet. Vilken värld vill man vara med och skapa? 
De pedagogiska verktyg som används är bland annat narrationer och reflektioner. Reflektioner uppmuntrar eleven att lära sig mer på sina egna villkor.                               Man lär sig att ställa egna frågor och finna egna svar.
                                                  I fokus står deltagarens förmåga till                                                   medkänsla/självmedkänsla och moralisk mognad.

Utbildningen är öppen för elever från årskurs nio till årskurs tre på gymnasiet. Medverkar gör även unga vuxna, here 4U:s volontärer.

Utbildningen har funnits sedan 2012 och idag har ca 200 ungdomar deltagit.
Utbildningen bedrivs under ca. 6 månader (totalt 100 timmar). 
                      Vi träffas ungefär två gånger i månaden (kvällstid och helgdagar)                                                                                          från november till maj.                                                            Utbildningen hålls centralt i Västerås och det bjuds på mat och fika vid varje tillfälle.

Varje år har vi möjlighet att ta emot cirka 20 elever.   
Vi erbjuder även lärare och/eller skolpersonal enstaka platser.
Tack vare sponsring från Alten, Länsförsäkringar Bergslagen,
Odd Fellow, Vinnergi, Folkuniversitetet, Praktikertjänst,
restaurang Limone
 och Lokala Hjälpen kan deltagaravgiften
hållas låg för de skolor som låter elever delta på utbildningen.

Centrala teman är åskådarrollen, mänskliga rättigheter, demokrati,  tolerans,
brott mot mänskligheten, rasism, antisemitism, Förintelsen, historia med fokus på nationalism och konflikter (1900 talet) samt fältstudier i Krakow & Auschwitz.

Upplägg och pedagogik är hämtad från vårt samverkan med Segerstedtinstitutet vid  Göteborgs universitet.
De är ledande i Sverige vad gäller toleransarbete.
De bedriver forskning och metodutveckling samt leder ett nationellt nätverk med kommuner som arrangerar toleransutbildning.

Utbildningen är mycket populär och visar samtidigt på goda resultat.
 

                                                     Röster från tidigare deltagare:


” Toleransutbildningen har gett mig en bild av att även det lilla som knappt märks kan göra skillnad i människors liv, det har faktiskt betydelse. Som person har jag insett hur små gärningar jag själv kan göra kan betyda mycket för andra.”

” Utbildningen behövs för att fler ungdomar ska föra historierna och kunskapen vidare till fler. Man säger ju att de som hänt inte får upprepas, ändå gör det det….Jag tror att många inte förstår vad som hände och varför, man måste sätta sig in i historian för att senare kunna se vad som upprepas”

”Alla måste utbildas i demokrati och mänskliga rättigheter, det är inget medfött! Under utbildningen blev de tydligt för mig vad som är viktigt att lägga fokus på i livet och att jag inte vill vara en passiv åskådare”

information Toleransutbildningen 2023-2024

loading...

Ansökan öppnar i början  av september.