Toleransutbildningen

Idag är det viktigare än någonsin med aktivt arbete för att motverka intolerans och rasism i samhället. Vi behöver aktivt och kontinuerligt arbeta med att stärka demokratin. here 4U har valt att inte släppa ifrån sig framtiden till destruktiva krafter. Vi tar framtiden i anspråk för hoppet. Med detta som bakgrund har vi skräddarsytt en utbildning för elever från årskurs nio till årskurs tre på gymnasiet med tema tolerans. Utbildningen har funnits sedan 2012 och idag har över 100 ungdomar gått den eftertraktade kursen. Inom ramen av de 100 timmar vi träffas får ungdomarna reflektera över etiska dilemman, personligt ansvar och människovärde. De får också lära sig mer om mänskliga rättigheter, konsekvenser av intolerans, förutsättningar för demokrati och samexistens.

Upplägget och pedagogiken är hämtad från vårt samarbete med Segerstedtinstitutet i Göteborg som är ledande i Sverige vad gäller toleransarbete De bedriver forskning och metodutveckling samt leder ett nationellt nätverk med kommuner som arrangerar toleransutbildning.
I sann here 4U-anda handlar det om att få unga människor att hitta sin roll och identitet i ett positivt socialt sammanhang. Vi strävar efter att skapa oväntade möten i de elevgrupper som bildas av de som blir uttagna att deltaga i utbildningen. Vi är nämligen övertygade om att det finns bättre förutsättningar att diskutera och lära sig förstå varandra i en heterogen elevgrupp, där allas olika åsikter får plats. Eleverna får möjlighet att se på olika frågor utifrån andras perspektiv och därmed också chansen att öka sin förståelse för olikheter.
Olika teman används för undervisningen. Etnicitet, genus och identitet är några exempel på mer framträdande undervisningsteman. Eleverna som deltar i Toleransprojektet utvecklar därmed en förståelse för hur identiteter formas och vilka mekanismer som ligger bakom mellanmänskliga relationer. Eleverna vittnar själva om att utbildningen ger dem större självkännedom och väcker deras samhällsengagemang och civilkurage.

Vi träffas ungefär 2 gånger i månaden från oktober/november till maj/juni. De ungdomar som deltar gör detta på sin fritid och när vi ses är det kvällstid och även två utbildningshelger. Utbildningen hålls i Melkerhuset där företaget Alten sponsrar oss med lokal och viss förtäring under hela utbildningen.
De 100 timmarna inkluderar även en fältresa till Krakow där vi besöker Auschwitz-Birkenau. Under fältresan knyter vi an till den kunskap som eleverna fått under undervisningstimmarna och fördjupar kunskaperna med personliga berättelser om människors livsöden och val under förintelsen.
Varje år har vi möjlighet att ta emot 15-20 elever och erbjuder även lärare och/eller skolpersonal enstaka platser. Varje elevplats kostar ca 10.000 kr och skolor som låter deltaga betalar 3.500 kr. Resterande kostnad står here 4U för. Vissa år har vi även möjlighet att låta Västeråsungdomar som ej är knutna till en here4U grupp söka utbildningen då vi via sponsring från näringslivet kan finansiera några platser.

Röster från deltagare år 2019:

” Toleransutbildningen har gett mig en bild av att även det lilla som knappt märks kan göra skillnad i människors liv, det har faktiskt betydelse. Som person har jag insett hur små gärningar jag själv kan göra kan betyda mycket för andra.”
” Utbildningen behövs för att fler ungdomar ska föra historierna och kunskapen vidare till fler. Man säger ju att de som hänt inte får upprepas, ändå gör det det….Jag tror att många inte förstår vad som hände och varför, man måste sätta sig in i historian för att senare kunna se vad som upprepas”
”Alla måste utbildas i demokrati och mänskliga rättigheter, det är inget medfött! Under utbildningen blev de tydligt för mig vad som är viktigt att lägga fokus på i livet och att jag inte vill vara en passiv åskådare”

Information Toleransutb 2020-2021

loading...

Ansökan är  nu stängd!