Storebror & Storasyster

Storebror-storasyster är en kontaktpersonsverksamhet som here4U bedrivit i flera år för att unga killar och tjejer i Västerås ska få en kontaktperson.

Storebröderna och storasystrarna ska fungera som kompisar, förebilder och som stöd i en ung människas uppväxt. 

Syftet med projektet är att kunna erbjuda en personlig och kontinuerlig form av mentorskap och coachning, att genom träffar skapa en relation som bygger på tillit och trygghet. Träffarna baseras på gemensamma aktiviteter, stöttning i fritidsintressen, vägledning till verksamheter och föreningar som kan passa den unge. Storebror/storasyster kan även visa på upplevelser och aktiviteter som den unge tidigare inte varit i kontakt med. 

Det kan handla om att gå och fika, gå på bio, följa med på match, besöka utställningar - egentligen vad som helst. Det bestämmer man tillsammans.

Status

För tillfället är projektet Storebror och Storasyster pausat då vi saknar finans för att driva projektet vidare men vi hoppas vi kan ta upp det igen i framtiden

Några av volontärerna i Storebror och Storasyster