Ansökan till Vestmannias Ungdomsstipendium från Odd Fellow logen i samverkan med here 4U till ungdomar i  Västerås.

Ansökan är stängd!

 • Referenserna ska vara två vuxna som ej är nära anhöriga till den nominerade
 • Genom att fylla i denna ansökan godkänner ni att era personuppgifter får hanteras av Odd Fellow i högst 10 år.Stipendiaten förväntas återkoppla till Odd Fellow logen Vestmannia om hur stipendiet har använts och vad det betytt.

  Personuppgifter är känsliga och vi hanterar dessa med särskild omsorg. Ingen information kommer att delges till tredje part. Odd Fellow är ansvarigt för detta och dem som tar emot ansökan har tystnadsplikt. Sökandens godkännande av att Odd Fellow får hantera denna information är ett villkor för att ansökan skall kunna behandlas.

Vill ni hellre posta in ansökan till oss? Skicka den isåfall till:
here 4U
Vasagatan 22
7 2 2  1 5 Västerås
 

Vestmannias Ungdomsstipendium
Information och anvisningar
Allmänt
Det årliga stipendiet på 10 000,- skall kunna ges med 5 000,- till vardera en flicka och en pojke på vilka är 13-18 år. Ansökningsperioden under 2023 är 1 september-31 oktober. Juryn arbetar under april/maj och därefter fattar Odd Fellow de slutgiltiga besluten efter vederbörliga kontroller. Stipendieutdelning sker sedan i Odd Fellows festvåning i samband med ett  logemöte.
Detta dokument avser att vara en vägledning för dem som utfärdar ansökan. Man kan antingen söka stipendiet själv eller nominera någon ni tycker förtjänar det.

Odd Fellow logen B7 Vestmannia
Odd Fellow ordern är en form av förening, religiöst och politiskt obunden, öppen för både män och kvinnor. Sina rötter har den i skråväsendet på 1700-talet, som var den tidens sociala nätverk. I Sverige har vi funnits i 200 år och logen nr 7 Vestmannia i Västerås i 125 år. Genom våra traditioner, mötesritualer och praktiska arbete syftar vi till personlig utveckling och att bli bättre medmänniskor. Skråväsendets sociala funktioner; hjälpa de nödställda, besöka de sjuka, begrava de döda och uppfostra de föräldralösa försöker vi omsätta i dagens moderna samhälle.
Med Vestmannias Ungdomsstipendium vill vi lyfta fram goda förebilder och stödja ungas personliga utveckling.

Vill du läsa mer om Odd Fellow, tryck på länken HÄR

Juryn

 • Jonas Edberg; Chefredaktör Västerås tidning
 • Anders Teljebäck, Kommunfullmäktiges ordförande
 • Sara Holm-Stålhand, Samordnare barnrättsfrågor, Förebyggarcentrum; Västerås Stad
 • Jennifer Romo, Assisterande regionchef Levi’s
 • Göran Lindkvist Övermästare Odd Fellow Logen nr 7 Vestmannia (ordförande), fd. egen företagare Garden Center Hökåsen
 • Carl-Gustav Hallqvist, Ordförande Gåvostiftelserna Odd Fellow Logen nr 7 Vestmannia, egenföretagare MixWell AB
 • Therese Ankreus, samordnare here 4U


Varför är detta stipendium så viktigt?

"Odd Fellow har tagit initiativet till detta stipendium då mycket av vår välgörenhet och stöd vänder sig till barn och ungdomar - vår framtid. Idag är många ungdomar lite vilsna i brist på vuxenstöd. Därför är det extra viktigt att uppmuntra de ungdomar som orkar vara ett föredöme för sina kamrater och som arbetat utmärkande på sin egen personliga utveckling."
- Odd Fellow


"Jag tror på ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad. Genom ett stipendium som detta breddar vi vägarna för unga att växa och sprida mod att göra skillnad. Varje god gärning är värd att uppmärksammas . Ungdomar som gör något gott för en annan skapar framtidstro och sprider mod"
- Jennifer Romo

 

Lyssna på ett inslag om Stipendiet som P4 Radio Västmanland sände den 24e maj 2021. Spola fram 2h 9min och 35 sek så kan ni höra inslaget.  (tryck på länken: )
https://sverigesradio.se/avsnitt/1718998

Har ni någon fråga gällande stipendiet? Ring eller maila Therese på 0 7 0 - 2 5 2  7 2  2 1 eller therese@here4u.se