Utvecklingsteam

Utvecklingsteamet fungerar som here 4U:s motor. Steg inför framtiden planeras, riktning tas och underlag jobbas fram.
Teamet består av 10 personer som alla vill göra lite mer för here 4U.
Utvecklingsteamen arbetar också med here 4U:s värdegrund, utbildingar, workshops och enkäter/utvärderingar.

Teamet består av:
Jessica Forsberg, Skiljeboskolan
Anna Bergfeldt Åström, Fredriksbergsskolan
Katti Chivi, Jensen grundskola
Marit Johansson, Västerås Montessoriskola
Sofie Åkerlind, Apalbyskolan
Linda Carlhed, Brandthovdaskolan
 

Några ur utvecklingsteamet