Utvecklingsteam

Utvecklingsteamet fungerar som here 4U:s motor. Steg inför framtiden planeras, riktning tas och underlag jobbas fram.
Teamet består av 10 personer som alla vill göra lite mer för here 4U.
Utvecklingsteamen arbetar också med here 4U:s värdegrund, utbildingar, workshops och enkäter/utvärderingar.

Teamet består av:
Sara Holm Stålhand, barnombud
Jessica Forsberg, Skiljeboskolan
Anna Bergfeldt Åström, Fredriksbergsskolan
Sara Bergvall, Rubeckianska
Ida Högback, Stödcentrum
Katti Chivi, Jensen grundskola
Marit Johansson, Västerås Montessoriskola
Sofie Åkerlind, Apalbyskolan
Linda Carlhed, Brandthovdaskolan
 

Några ur utvecklingsteamet