Från "2012, Effekter av samverkan"

"Den positiva inställningen som analys av enkäten genomsyrats av och de stärkande effekter som påvisats visar att Here 4 U koncept fungerar i praktiken, dess fokus på att ge elever makt att hjälpa andra elever generar positiva resultat och minskad problematik och de samverkanspartners som finns runtomkring Here 4 U får möjlighet till kunskapsutbyte mellan professioner och insikt och kontakt med organisationer som annars kan vara relativt slutna eller inte berörda av varandra i övriga frågor som de i sin profession arbetar med."